• Hoe werkt het?

  • Boek via deze website of neem contact op met ons.
  • Medische toestemming en medische gegevens zijn nodig vanuit uw eigen ziekenhuis.
  • Licht van tevoren uw zorgverzekeraar en uw behandelaar in dat u met vakantie gaat.
  • Wij kunnen u ook adviseren in een verblijfsplek in de omgeving. 
  broken image

  Voorbereiding

  Op reis gaan kost extra voorbereiding als u hemodialyseert. Dat geldt als u zelf een vakantie regelt, maar ook als u meegaat op een georganiseerde reis. Welke voorbereidingen nodig zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie.

   

  Zoek uit wat mogelijk is

  Bespreek met de arts of het medisch verantwoord is om op vakantie te gaan. Uw medische situatie moet stabiel zijn. Dat is een belangrijke voorwaarde, anders geeft een vakantie te veel risico’s. Vraag de arts waar u op moet letten bij het zoeken van een geschikte vakantiebestemming. Denk aan:

  • de algemene hygiëne in een land
  • de medische zorg in een land
  • de noodzakelijke vaccinaties: niet alle vaccinaties zijn geschikt voor nierpatiënten.

   

  Staat u op de wachtlijst voor een donornier?

  U kunt ieder moment opgeroepen worden als u op de wachtlijst staat. Het is dan belangrijk dat u snel naar het ziekenhuis kunt komen. Vraag bij het transplantatiecentrum binnen hoeveel uur u aanwezig moet zijn. Houd daar rekening mee als u uw vakantie gaat plannen.

   

  Wilt u hier geen rekening mee hoeven houden? Dan kan uw status op de wachtlijst tijdelijk veranderd worden: van transplantabel naar niet-transplantabel. Na de vakantie kunt u dit weer laten aanpassen.

   

  Dialyse-overdracht

  Het dialysecentrum waar u in de vakantie naartoe gaat, heeft medische gegevens van u nodig. Deze gegevens kunt u opvragen bij uw eigen dialysecentrum. Vaak vraagt een centrum om:

  • een overzicht van al uw medische gegevens en informatie over uw dialysebehandeling
  • een overdrachtsformulier dat is ondertekend door de nefroloog of dialyseverpleegkundige
  • verklaringen waarin staat dat u geen hiv of hepatitis B en C hebt.

  Reist u georganiseerd? Dan levert u deze informatie aan bij uw reisorganisatie. De reisorganisatie regelt dan dat het dialysecentrum de informatie ontvangt.  

   

  Zorg voor voldoende medicijnen op vakantie

  Zorg dat u genoeg medicijnen mee hebt op reis. Bestel deze tijdig bij de apotheek. Als u met het vliegtuig reist, kunt u de medicijnen het beste meenemen in de handbagage. Zo komt u niet zonder te zitten als u bagage kwijtraakt of te laat aankomt.

   

  Bij terugkomst

  Bij terugkeer kijkt u hopelijk terug op een geslaagde vakantie. Van het vakantiedialyse-centrum krijgt u een ontslagbrief mee. Hierin staat hoe de dialysebehandeling is verlopen. De brief is meestal in het Engels. Geef de brief aan uw nefroloog.

  Uw dialysecentrum controleert of u een infectie hebt opgelopen met de MRSA-bacterie. Zo ja, dan zijn verschillende maatregelen nodig. Ook wordt u geïsoleerd: u dialyseert dan afgezonderd van de andere patiënten. Zo voorkomt het centrum dat andere mensen ook besmet raken.

   

   

  Bron: www. nieren.nl

  Handige link: https://www.nieren.nl/bibliotheek/12-leven-met-chronische-nierschade/166-vakantie-en-reizen/229-op-vakantie-met-hemodialyse

  broken image

  Wat te doen bij onvrede of een klacht?

  Iedere zorgaanbieder is verplicht cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over geleverde zorg. Dialyse Kliniek Nederland hanteert hiervoor een klachtenregeling die voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Omwille van de objectiviteit heeft Dialyse Kliniek Nederland deze klachtenregeling ondergebracht bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg.

   

  In zorgrelaties kan onvrede ontstaan, wat kan uitmonden in een officiële klacht. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is in het leven geroepen om klachten zo soepel mogelijk op te lossen. De meeste problemen kunnen we gelukkig oplossen via een goed gesprek tussen zorgaanbieder en cliënt. Hierbij kunt u gratis ondersteuning krijgen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kan het geschil worden voorgelegd aan de geschilleninstantie. Zij doen dan een bindende uitspraak over de zaak.

   

  Onvrede over de zorgverlening kan bijvoorbeeld te maken hebben met beslissingen of de bejegening van een zorgaanbieder, de kwaliteit van de geleverde zorg of over iets wat een zorgaanbieder juist nalaat te doen. Ook kan een klacht ontstaan doordat een zorgaanbieder bepaalde vragen niet beantwoordt of geen (goede) informatie verstrekt.

   

  Wilt u een klacht indienen over Dialyse Kliniek Nederand? Neem dan de volgende stappen:

  1) Bespreek de onvrede of klacht eerst met de zorgaanbieder

  2) Komt u er samen niet uit? Dan kan zowel de cliënt als de zorgaanbieder contact opnemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl. U kunt ook op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier invullen. Op deze website vindt u ook een uitgebreide beschriivng van de spelregels die gelden bij het indienen van een klacht.